O nás

     Kdo jsme?

  • zájmové sdružení občanů Popovic otevřené všem generacím.

     Co je cílem klubu?

     Vyvářet podmínky pro praktickou činnost zejména seniorů, ale i ostatních obyvatel obce Popovice v oblastech:
  • sociální,
  • kulturní a vzdělávací,
  • společenské,
  • ochrany životního prostředí, přírody a urbanistické i neurbanistické krajiny, ochrany a zachování památek a kulturních hodnot dědictví našich předků.

      Kdy a kde se setkáváme?

  • setkání nejsou pravidelná, obvykle probíhají jednou měsíčně,
  • setkání jsou buď v sále místní hospody, nebo v sále obecního úřadu.
  • Termíny setkání a místo konání akce budou upřesněny – pozvánky rozesíláme informačními sms zprávami nebo tištěné.

Vyhlašujeme fotografickou soutěž pro děti

 

     Jaké jsou podmínky členství a jak se stát členem klubu?

  • členství je možné od 18 let,
  • stačí vyplnit přihlášku a odevzdat předsedovi klubu na setkání klubu.

     Stanovy klubu

zde ke stažení

Kontakt

Eva Hrudová
Popovice 60, 664 61